Ürünlerimiz

Üretimimiz aşağıdaki değişik gruplarda toplanmıştır:

 Mevsimlikler 
 Sardunya
 Çok yıllıklar

 Baharat Bitkileri
.

Ayrıca, Avrupa ve ABD'ye 120 çeşit çim bitkisini (grass) köklü ve köksüz olarak ihraç ediyoruz.